جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای پوراصغرعربی

رقیه خاتون عرب، مهدی پوراصغرعربی، صغری خانی، محمد خادملو، زهرا رحمانی، ذلیخا عطارد، زینب نظری،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: عوامل مختلفی بر درد، احساسات و هیجانات مادر در دوران بارداری تاثیر دارند و این عوامل، نقش مهمی در تصمیم گیری روش ختم بارداری و کاهش عوارض بارداری دارند. مطالعه حاضر بهصورت نظاممند و به منظور مروری بر تأثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری و زایمان انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه مروری سیستماتیک، پس از جستجوی مقالات، بدون محدودیت زمانی در پایگاهها و بانک های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed،Web of Science، Scientific Information Database (SID)، Cochrane Library، Scopus، Magiran، Registry of Clinical Trial (IRCT)، و ProQuest، و حذف موارد غیر مرتبط، کیفیت 21 مطالعه انگلیسی توسط Jadad مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت 13 مطالعه وارد متا آنالیز شد. برای بررسی هتروژنیسیته از آزمون کوکران Q و I2، و جهت آنالیز از نرمافزار STATA.11 استفاده گردید.
یافتهها: جمعبندی یافتههای مطالعات، منجر به تشکیل شش طبقه در مورد تأثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری شد. این موارد شامل، هیپنوتیزم موجب کاهش مصرف داروهای کاهنده درد میشود (001/0>P، (38/0- 12/0: %95CI)، 21/0=OR هیپنوتیزم موجبکاهش مصرف اکسیتوسین نمیشود(880/0=P)، هیپنوتیزم موجبکاهش زایمان سزارین نمیشود(082/0=P هیپنوتیزم موجب افزایش میزان زایمان طبیعی میشود (001/0>P، (32/5- 75/1 : %95CI)، 06/3=OR)، هیپنوتیزم موجب کاهش میزان زایمان زودرس نمیشود (051/0=P) و هیپنوتیزم موجب افزایش نمره آپگار نوزاد نمیشود (27/0= P)، میباشد.
استنتاج: انجام هیپنوتیزم می‌تواند موجب کاهش مصرف داروهای کاهنده درد زایمان و همچنین افزایش زایمان طبیعی ‌گردد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb