جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای کوهستانی

مهدی مصری، محمدرضا روحانی، حمیدرضا کوهستانی، هادی اذانی، احمد احد، محمود کریمی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: شیوع کرونا ویروس یک تهدید بزرگ برای سلامت جهانی است، چرا که بسیار مسری است و به سرعت به روش انتقال انسان به انسان گسترش مییابد. این مطالعه با هدف ارزیابی ویژگیهای بالینی و پیامد، در بیماران مشکوک و قطعی کووید-19 ساوه، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 1463 بیمار مشکوک و قطعی کووید-19 که از 28 بهمن 98 لغایت 13 خرداد 1399 به مراکز درمانی ساوه مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل اطلاعات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و نیز پرونده پزشکی بیماران استفاده شد.
یافتهها: در بیماران کرونا مثبت و منفی از نظر جنس، سن، مدت بستری در بیمارستان و تماس با کووید-19 اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P<). علائم اصلی بیماران کووید 19 شامل سرفه (8/43 درصد)، تب (4/41 درصد)، و تنگی نفس (3/40 درصد) بود. مهمترین بیماریهای زمینه ای بیماران کووید 19، شامل بیماری های قلبی عروقی، دیابت و فشار خون به ترتیب با 9/12، 5/11 و 7/7 درصد بود. میانگین سنی بیماران فوت شده 6/۱۵±2/70 و مردان (2/66 درصد) میزان مرگ و میر بالاتری داشتند.
استنتاج: برای کنترل گسترش عفونت و کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از آن باید از کمپینها و مداخلات بیشتری برای بهبود دانش و رفتار عموم مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر همچون سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای در مورد نحوه انتقال بیماری، استفاده شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb