دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )                   جلد 27 شماره 157 صفحات 180-171 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4275 مشاهده)
سابقه و هدف: عواملی هم‌چون کاهش قدرت فیزیکی، آسیب دیدن مکانیسم‌های محافظتی و مصرف داروهای مختلف، در کنار هم افراد مسن را در معرض خطر سوختگی قرار می‌دهد. خطر سوختگی تحت تاثیر عواملی هم‌چون شرایط زندگی فرد، شیوه زندگی و فرهنگ قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین فاکتورهای مرتبط با تفاوت‌های جنسیتی در وقوع سوختگی در بیماران با سن بالای 59 سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید زارع ساری انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، جمعیت مورد مطالعه را مراجعه کنندگان دچار سوختگی با سن بالای 59 سال به بیمارستان شهید زارع ساری به عنوان مرکز پوشش دهنده سوختگی 3 استان (مازندران-گلستان سمنان) در دوره زمانی 1392 الی 1394 تشکیل داده بودند. نمونه‌ها به روش سرشماری انتخاب شدند. منبع گردآوری داده‌ها، پرونده‌های بیمارستانی و ابزار مورد استفاده چک لیست بوده است. جهت آنالیز داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون تی مستقل، کای دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
یافتهها: از مجموع 169 نفر از مراجعه کنندگان به بخش سوختگی بیمارستان زارع، تعداد 85 نفر (3/50 درصد) نفر مرد بودند. میانگین سن نمونهها 2/8±4/70 سال بود. فراوانی سوختگی در جنس مرد در شهرها بیشتر از روستا (1/62 درصد در برابر 8/31 درصد) و در زنان در روستا بیش تر از شهرها (2/68 درصد در برابر 9/37 درصد) بوده است. آزمون تک متغیره کای اسکوئر نشان داد ارتباط معنیدار آماری بین متغیرهای منطقه سکونت، سطح تحصیلات، ماده سوزاننده، مکان وقوع سوختگی و گروه سنی با جنسیت دیده شد(05/0>P).
استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بروز جراحتهای ناشی از سوختگی در زنان و مردان سالمند از لحاظ منطقه سکونت، ماده سوزاننده، مکان وقوع سوختگی و گروه سنی متفاوت است. لذا برنامهریزی و اجرای مداخلات پیشگیری مورد نیاز است.
 
واژه‌های کلیدی: تفاوت جنسیتی، سوختگی، سالمندان
متن کامل [PDF 281 kb]   (1377 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.