دوره 30، شماره 183 - ( فروردین 1399 )                   جلد 30 شماره 183 صفحات 21-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2644 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)از مشکلات روانی بسیاری از جمله افسردگی، اضطراب و استرس رنج میبرند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارتهای فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و احساس خوب بودن بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک انجام شده است.
مواد و روشها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با طرح پیش- پس آزمون بود که بر روی 60 بیمار (دو گروه 30 نفره) مبتلا به SLE مراجعهکننده به کلینیک نفرولوژی بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 1397 انجام شد. آموزش مهارتهای فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 8 جلسه یک ساعته برای گروه آزمون انجام گرفت و گروه شاهد هیچ مداخلهای دریافت نکرد. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس افسردگی- اضطراب و استرس DASS-21 و پرسشنامه خوب بودن روانی (PWB)بود. روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل معادلات برآوردگر تعمیم یافته با ساختار همبستگی اتورگرسیو با استفاده از نرمافزار SPSS-24 استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که تغییرات در میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون معنیدار بوده است (001/0=P). همچنین مقایسه میانگین نمرات احساس خوب بودن قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون بهطور معنیداری تغییر یافت (006/0=P). نمرات افسردگی، اضطراب، استرس و احساس خوب بودن در گروه شاهد در مقایسه با گروه آزمون اختلاف آماری معنی‌داری نداشت.
استنتاج: آموزش مهارتهای فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند موجب کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش احساس خوب بودن در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک شود.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 2N20171203037723IRCT
 
متن کامل [PDF 805 kb]   (1350 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: آموزش پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.