دوره 30، شماره 188 - ( شهریور 1399 )                   جلد 30 شماره 188 صفحات 71-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1636 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری تالاسمی یک کم خونی ارثی مزمن است که بیمار را در تمام طول عمر بهدلیل اقدامات درمانی مانند ترانسفوزیون خون دچار مشکلات روحی روانی میکند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازیهای دیجیتالی توسط گوشی هوشمند بر اضطراب، افسردگی و خستگی بیماران تلاسمی انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، 36 نفر بیمار تالاسمی تحت درمان در زابل در سال 1398بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و بهطور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، بیماران تحت تأثیر بازی درمانی بوسیله گوشی همراه در طی جلسات ترانسفوزیون خون به مدت 28-21روز قرار گرفتند. میزان اضطراب، افسردگی و خستگی بهوسیله پرسشنامه استاندارد اضطراب اسپیل برگر، پرسشنامه افسردگی زونگ و پرسشنامه چند بعدی خستگی بعد از یک ماه سنجش شد. سپس دادهها توسط SPSS-22 آنالیز شد.
یافتهها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای اضطراب از (89/5)88/47 به (12/6)66/37، افسردگی از (73/4)77/46 به  (13/6)61/37 و خستگی از (73/6)33/61 به (34/9)33/47 در گروه مداخله با (001/0P≤) بعد از انجام مداخله، نسبت به گروه کنترل که میانگین و انحراف معیار اضطراب از (41/9) 38/47 به (16/8) 00/47 و افسردگی از (55/8) 83/46 به (55/5) 88/44 و خستگی از (28/14) 61/59 به (81/9) 05/57 رسید، معنیدار شد.
استنتاج: نتایج این مطالعه تاثیر بازیهای دیجیتالی را در بهبود اضطراب، افسردگی و‌ خستگی بیماران تایید کرد. بنابراین میتوان این روش را به عنوان یکی از روشهای غیردارویی بهبود این مشکلات در بیماران تالاسمی توصیه نمود.
متن کامل [PDF 655 kb]   (798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: پرستاری

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.