دوره 31، شماره 196 - ( اردیبهشت 1400 )                   جلد 31 شماره 196 صفحات 82-91 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (133 مشاهده)
سابقه و هدف: بروشور دارویی ورقۀ کاغذی است که با هدف فراهم کردن اطلاعات ضروری جهت استفاده مؤثر و ایمن از دارو، در داخل بسته دارویی قرار می‌‌گیرد. از آن‌جایی‌که بروشورها از منابع اصلی کسب اطلاعات در مورد داروها هستند، باید برای عموم مردم قابل درک باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و رضایت‌مندی بیماران مراجعه کننده به داروخانه‌‌های آموزشی دانشکده داروسازی تبریز از بروشورهای دارویی ایرانی، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی (1398-1397)، 200 نفر از بیماران مراجعه کننده به داروخانههای آموزشی دانشکده داروسازی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین آگاهی و رضایتمندی بیماران در مورد اطلاعات بروشورهای دارویی ایرانی، پرسشنامه نظر‌سنجی محقق ساخته به صورت طیف لیکرت پنج‌ گزینه‌ای طراحی شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه تأیید شد و تأیید پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 17 بررسی گردید. نتایج آزمون آلفای کرونباخ به میزان 81/0 به دست آمد.
یافتهها: براساس نتایج به دست آمده میانگین آگاهی بیماران از بروشورهای دارویی ایرانی 50 درصد برآورد شد. اگر چه بیشترین رضایتمندی در رابطه با «هشدارهای بارداری و شیردهی» و بعد از آن «هشدارهای مربوط به کودکان» بود اما در مجموع میزان رضایت بیماران از بروشورهای دارویی در حد متوسط ارزیابی شد (57 درصد).
استنتاج: براساس نتایج به دست آمده میزان آگاهی و رضایت‌مندی بیماران مراجعه کننده به داروخانه‌های آموزشی دانشکده داروسازی تبریز از بروشورهای دارویی ایرانی در حد مطلوب نبوده و باید ساز و کارهای مناسبی در مقررات مربوط به تهیه بروشورها و همچنین نظارت‌های سازمان غذا و دارو اتخاذ گردد.
متن کامل [PDF 537 kb]   (122 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: داروسازی