دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )                   جلد 30 شماره 194 صفحات 133-127 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1336 مشاهده)
سابقه و هدف: ارتقای ایمنی بیمار یکی از اهداف اصلی نظام‌های سلامت است و ضروری است تا فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1399 انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی 370 نفر از کارکنان بیمارستانهای دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی استان مازندران انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) مشتمل بر 42 سؤال و 12 بعد بود. اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافتهها: بیشتر مشارکت‌کنندگان (47/43 درصد)سن 40 تا 50 سال و سابقه کاری 1 تا 10 سال (74/42 درصد) و شیفت در گردش (07/60 درصد) داشتند. در بین ابعاد 12گانه فرهنگ ایمنی بیمار، بیشترین و کمترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط به ابعاد یادگیری سازمانی بهبود مستمر (89/0±00/4)وتحویل و نقل و انتقالات بیمارستانی (97/0±51/2) بود. 36/51 درصد کارکنان در 12 ماه گذشته سابقه هیچ گونه گزارش رخدادی را نداشتند.
استنتاج: بر اساس نتایج، وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای مورد مطالعه متوسط بود. توجه بیش تر به ایمنی بیمار در برنامههای بیمارستان، برگزاری دوره های آموزشی جهت تحویل و نقل و انتقال بیماران در بیمارستان و ایجاد سیستم گزارشدهی و تشویق کارکنان به گزارش خطاها پیشنهاد می‌شود
متن کامل [PDF 577 kb]   (750 دریافت)    

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.