دوره 32، شماره 213 - ( مهر 1401 )                   جلد 32 شماره 213 صفحات 41-29 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (714 مشاهده)
 سابقه و هدف: تولید غذاهای فرا سودمند، از دستاوردهای مهم در صنایع غذایی محسوب میشود و استفاده از این محصولات، همگرایی دو رویداد مهم در زندگی یعنی دریافت مواد مغذی از رژیم غذایی و ارتقای سلامت بهطور همزمان، برای مصرفکنندگان را فراهم مینماید. این مطالعه با هدف راستی آزمایی وجود میکرو ارگانیسمها و همچنین پایداری این میکرو ارگانیسمها در شرایط گوارشی بدن به منظور بهرهمندی از خواص مورد ادعای این محصولات، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 14 نمونهی ماست پروبیوتیک از سه کارخانه تولیدی در استان مازندران، در تابستان سال 1399 جمع‌آوری شد. روش اجرای آزمایشات شامل سه مرحله اصلی، تعیین قابلیت زیستی باکتری‌های پروبیوتیک در نمونه‌های ماست در طول زمان، سپس شبیه‌سازی شرایط دستگاه گوارش شامل تغییرات pH و مجاورت با پپسین و نمکهای صفراوی و نهایتا بررسی مقاومت میکرو ارگانیسم‌ها پس از عبور از شرایط شبیه‌سازی معده و روده بود. آنالیز آماری داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با سطح اطمینان 05/0 درصد انجام شد.
یافتهها: در بررسی قابلیت زیستی باکتری‌های پروبیوتیک بفیدوباکتریوم و لاکتو باسیلوس در نمونه‌های مورد مطالعه، تفاوت معنی‌داری در میانگین کلنی‌ها، هم در هفته‌های مختلف و هم در سطوح مختلف pH مشاهده شد (0/05>P). اما، تعداد باکتریهای پروبیوتیک در طول زمان و حتی پس از تحمل شرایط شبیهسازی شدهی گوارشی، در حد قابل قبول استاندارد، cfu/g 106، باقی مانده و کاهش قابل توجهی نداشتند.
استنتاج: مطابق نتایج این مطالعه، در صورت انتخاب سویههای (باکتری‌های پروبیوتیک) مقاوم به اسید و صفرا و همچنین استفاده از شرایط محیطی مناسب، مصرف ماستهای پروبیوتیک میتواند موجب بهرهمندی از خواص باکتریهای موجود در آنها و در نتیجه ارتقای سلامت مصرفکنندگان گردد.
 
متن کامل [PDF 556 kb]   (871 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بیوتکنولوژی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.