دوره 33، شماره 223 - ( مرداد 1402 )                   جلد 33 شماره 223 صفحات 164-158 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (425 مشاهده)
 سابقه و هدف: آپاندیسیت یکی از علل درد شکم و شایعترین اورژانس شکم حاد جراحی در کودکان است. مطالعاتی در ارتباط با فراوانی و عوارض آپاندیسیت در پاندمی کووید19 انجام شده است، که نتایج متفاوتی را نشان دادهاند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی و عوارض آپاندیسیت حاد در کودکان لاپاراتومی شده با علایم این بیماری، قبل و طی پاندمی کووید19 در بیمارستان کودکان بابل در شمال ایران انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه گذشتهنگر روی 172 کودک لاپاراتومی شده با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، انجام شد. کودکان براساس زمان مراجعه به دو گروه تقسیم شدند. گروه قبل از پاندمی کووید19: کودکانی که از ماه دی سال 1397 تا آذر 1398 لاپاراتومی شده بودند و گروه دوران پاندمی: کودکانی که از اسفند 1398 تا بهمن 1399تحت لاپاراتومی قرار گرفته بودند. مشاهدات جراح در لاپاراتومی و عوارض آپاندیسیت (پرفوریشن، آبسه،گانگرن، پریتونیت) ثبت شد. آنالیز با آزمونهای آماری کای سکوئر و تی زوجی انجام شد.
یافتهها: میانگین سنی 172 کودک مطالعه (94 و 78 نفر به‌ترتیب در قبل و طی پاندمی کووید19) 2/89±7/76 سال بود. نتایج مطالعه نشان داد که به‌ترتیب 165 (95/9درصد) و 7 (4/1 درصد)کودک، آپاندیسیت تایید شده و نشده داشتند و تفاوت بین دو گروه معنیدار نبود(0/45P=). همچنین فراوانی عوارض آپاندیسیت (پرفوره، گانگرن، آبسه، پریتونیت)، 25/8 درصد در مقابل 34/2 درصد(0/24P=) و میانگین فاصله زمانی بین شروع درد تا مراجعه به بیمارستان (0/38=P) در دو گروه مطالعه معنیدار نبود.
استنتاج: در مرکز درمانی مورد مطالعه، پاندمی کووید19 بر فراوانی و عوارض آپاندیست حاد در کودکان تاثیرگذار نبود، این نتایج احتمالا گویای عملکرد مناسب کادر درمان و عدم تاخیر والدین در مراقبتهای پزشکی کودکان با علائم حاد شکمی در این پاندمی بود.
 
واژه‌های کلیدی: آپاندیسیت حاد، کووید19، آپاندکتومی
متن کامل [PDF 625 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: پزشک عمومی

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.