دوره 23، شماره 107 - ( آذر 1392 )                   جلد 23 شماره 107 صفحات 47-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (10272 مشاهده)
سابقه و هدف : همه گیری دیابت شیرین یکی از نگرانی های عمده عرصه بهداش ت جهانی است . هدف از این مطالعه بررسی اثر خوراکی بخش هوایی گیاه زالزالک بر سطح گلوکز خون، پروفایل لیپیدی و سطح استرس اکسیداتیو در موش صحرایی های دیابتی شده تجربی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی چهار گروه 15 تایی موش صحرایی نر همسان : کنترل، کنترل تحت تیمار با 300 به عنوان mg/dl پودر سرشاخه، دیابتی و دیابتی تحت درمان با پودر سرشاخه مورد مقایسه قرار گرفتند . قند خون بالای malonaldehyde, Superoxide ، شاخص دیابتی شدن در نظر گرفته شد. شاخص های استرس اکسیداتیو شامل کاتالاز ،HDL ،LDL ، و شاخص های لیپیدی مشتمل بر تری گلیسیریدها، کلسترول تام Dismutase, glutathione peroxides و نیز قند خون و وزن موش در طول زمان اندازه گیری شدند. VLDL یافته ها: تحلیل واریانس اندازه های مکرر و تحلیل واریانس یک طرفه نشان دادند مقدار سرمی گلوکز، پروفایل به طور معن ی داری تحت ت أثیر (PGPX, SOD, CAT, MDA<0/ و سطح استرس اکسی داتیو ( 001 (p<0/ لیپیدی ( 001 0 اختلاف معن ی داری بین گروه های کنترل همراه با درمان و گروه / مصرف خوراکی گیاه زالزالک بوده اند. در سطح 05 دیابتیک همراه با درمان در ارتباط با کاتالاز وجود نداشت . تغذیه با پودر سرشاخه زالزالک منجر به کاهش معن ی دار وزن .(p<0/ در طول زمان و نیز در مقایسه با گروه کنترل شد ( 001 استنتاج: تجویز خوراکی بخش هوایی گیاه زالزالک در موش های صحرایی دیابتی شده تجربی می تواند باعث بهبود اختلالات قند خون، پروفایل لیپیدی و شاخص های استرس اکسیداتیو بشود.
متن کامل [PDF 934 kb]   (2040 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.