دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )                   جلد 27 شماره 152 صفحات 72-87 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1554 مشاهده)
سابقه و هدف: سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سل بستری شده میباشد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 61 بیمار مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر سال 1394-1393انجام شد. یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی این بیماران، بین موارد منجر به مرگ، عود بیماری، و ابتلا به بیماری زمینهای به تفکیک نوع بیماری مقایسه شد. تمامی دادهها با نرمافزار SPSS 19 آنالیز شد. P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شـد.
یافتهها: تفاوتهای مشاهده شده درسطح ALP و RBC و هموگلوبین در بین بیماران در گروه عود و موارد جدید بیماری سل و سطح ALT ، ALP ، اندزهPPD و FBS و کراتینین در بین بیماران مبتلا به سل زنده و فوت شده از نظر آماری معنیدار بود. سطح هماتوکریت، FBS، RBC، MCHC، پلاکت و فریتین بین دو گروه HIV مثبت و منفی، سطح MCV ، WBC ، MCH ، MCHC و AST در افراد مسلول با و بدون بیماری کبدی و سطح ALT و BS در افراد مسلول با و بدون دیابت ، به طور معنیداری تفاوت داشت.
استنتاج: نتایج مقایسه یافته‏های پاراکلینیکی در بیماران مسلول با و بدون بیماری‏های زمینه‏ای، حاکی از اهمیت تشخیص به موقع اختلالات پاراکلینیکی در این بیماران بود. بنابراین رفع این علت‌ها می‌تواند باعث بهبود سریعتر و پاسخ به درمان بهتر در این بیماران گردد.
 
متن کامل [PDF 322 kb]   (352 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: عفوني