دوره 25، شماره 132 - ( دی 1394 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
XML [English Abstract] تولید آنزیم ضد لوسمی ال-آسپاراژیناز توسط سویه ای از استافیلوکوکوس جداسازی شده از خاک کشاورزی
ص. 1-12
چکیده (2163 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (927 دریافت)  

XML [English Abstract] ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
ص. 13-22
چکیده (2101 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (783 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی عملکرد پزشکان خانواده روستایی استان گلستان از دیدگاه مدیران، پزشکان خانواده و بیماران
ص. 23-32
چکیده (1432 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (542 دریافت)  

XML [English Abstract] تاثیر بسته آموزشی سبک زندگی بر پیشگیری از مشکلات سلامتی پس از زایمان در مادران نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
ص. 33-48
چکیده (2155 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (663 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی رفتارهای پرخطر و عملکرد افراد شاغل در صنعت دام و گوشت در رابطه با بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو در شهرستان نور، شمال ایران
ص. 49-61
چکیده (1941 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (566 دریافت)  

XML [English Abstract] بهینه‌سازی بیان سم شقایق دریایی (فراگاسیاتوکسین C) در باکتری E.coli سویه BL21
ص. 62-73
چکیده (1750 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (486 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی نتایج بالینی- جراحی رزکسیون رکتوم با استاپلر از راه آنال در بیماران مبتلا به اختلالات انسدادی دفع
ص. 74-81
چکیده (1688 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (492 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی ریسک نیمه کمی آلاینده‌های تولوئن دی ایزوسیانات و متیلن دی ایزوسیانات در کارگاه‌های نقاشی اتومبیل استان البرز
ص. 82-90
چکیده (1599 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (620 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اختلالات عضلانی اسکلتی در پرستاران و ارتباط آن با استرس شغلی
ص. 91-102
چکیده (2006 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (909 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌های فعالیت‌های روزانه زندگی و فعالیت‌های ابزاری زندگی در سالمندان
ص. 103-112
چکیده (2523 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (2526 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی اثرات درمانی عصاره شیرین بیان بر بلوغ و توان باروری اووسیت ها در موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
ص. 113-121
چکیده (1659 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (603 دریافت)  

XML [English Abstract] حذف دی اتیل فتالات از محلول های آبی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات ) UV/Na2S2O8/Fe2+ (
ص. 122-135
چکیده (1723 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (759 دریافت)  

XML [English Abstract] ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از فلزات سنگین موجود در ذرات معلق در هوای محوطه دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ص. 136-146
چکیده (1945 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (978 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تاثیر نوع زایمان و زمان غربالگری بر نتایج آزمون غربالگری شنوایی نوزادان با استفاده از آزمون گسیل های صوتی گوش
ص. 147-154
چکیده (1597 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (476 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تنوع قارچی هوا و فیلترهای سیستم های تهویه مطبوع دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393
ص. 155-165
چکیده (1565 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (493 دریافت)  

XML [English Abstract] مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی در کاهش لجن مازاد
ص. 166-176
چکیده (1110 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (512 دریافت)  

XML [English Abstract] ارتباط تولیدات علمی علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس با بار بیماری های ایران
ص. 177-185
چکیده (1677 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (469 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر عصاره Viola odorata(گل بنفشه) بر میزان بقای رده سلولی MDA-MB-468 سه گانه منفی سرطان سینه
ص. 186-199
چکیده (1710 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (639 دریافت)  

XML [English Abstract] تعیین روایی و پایایی مقیاس خواب وران اشنایدر هالپرن در جمعیت ایرانی
ص. 200-209
چکیده (1487 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (521 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان رضایتمندی و عوامل مرتبط با آن از خدمات درمانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی طوبی ساری با استفاده از آزمون 2T- هتلینگ
ص. 210-218
چکیده (1522 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (640 دریافت)  

XML [English Abstract] شناسایی سریع پاتوژن‌های قارچی در نمونه‌های کشت خون بیماران سوختگی شدید با روش Panfungal PCR
ص. 219-228
چکیده (1815 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (457 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی نتایج تیمپانومتری و لزوم گذاشتن لوله تهویه گوش میانی در کودکان مبتلا به شکاف کام
ص. 229-234
چکیده (1750 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (487 دریافت)  

XML [English Abstract] کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سل ریوی
ص. 235-247
چکیده (1394 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (513 دریافت)  

XML [English Abstract] اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی بر روی سیمای بیوشیمیایی و ارتشاح لکوسیتی لوزالمعده در دیابت تجربی خود ایمن در موش های C57BL/6
ص. 248-257
چکیده (2446 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (520 دریافت)  

XML [English Abstract] اثرمحافظتی نانوسریا در کاهش آسیب میتوکندریایی بافت کلیه در موش های سوری نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
ص. 258-269
چکیده (1772 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (556 دریافت)  

XML [English Abstract] اپیدمیولوژی ژن های اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در عفونت های ادراری کودکان در شمال ایران
ص. 270-279
چکیده (1826 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (551 دریافت)  

XML [English Abstract] اثر ال-کارنیتین بر صلاحیت تکوینی جنین ‌های حاصل از تخمک‌ های موش سوری انتخاب شده با رنگ آمیزی brilliant cresyl blue بعد از پارتنوژنز
ص. 280-290
چکیده (1755 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (538 دریافت)  

XML [English Abstract] الگوی جغرافیایی روند سالخوردگی جمعیت استان مازندران طی سال های 1365 تا 1390 با استفاده از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
ص. 291-299
چکیده (1575 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (520 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی میزان شیوع انواع مال اکلوژن های دندانی در دختران 13 تا15 ساله
ص. 300-303
چکیده (1414 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (446 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی تولید پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های شهر گرگان، سال 1393
ص. 304-308
چکیده (1268 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (502 دریافت)  

XML [English Abstract] آنالیز مکانی و توزیع جغرافیایی مننژیت باکتریال در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
ص. 309-314
چکیده (1610 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (598 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی قصورات در اقدامات متخصصین زنان و ماماها و عوامل ایجاد کننده آن در پرونده های ارجاعی به نظام پزشکی و پزشکی قانونی کل استان خوزستان در سال های 1391-1385
ص. 320-323
چکیده (1264 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (454 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی وضوح گفتار کودکان فلج مغزی اسپاستیک 8 تا 12 ساله
ص. 324-328
چکیده (1130 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (427 دریافت)  

XML [English Abstract] ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
ص. 329-333
چکیده (1895 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (907 دریافت)  

XML [English Abstract] بررسی وابستگی به اینترنت و علائم اختلال بیش فعالی کم توجهی در دانشجویان
ص. 334-337
چکیده (1301 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (681 دریافت)  

XML [English Abstract] گزارش یک مورد نادر بی اختیاری ادراری به دنبال مصرف تک دوز پره گابالین
ص. 338-342
چکیده (1273 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (518 دریافت)  

XML [English Abstract] درمان غیر جراحی تحلیل داخلی همراه با پرفوریشن توسط MTA : گزارش مورد
ص. 343-349
چکیده (1448 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (414 دریافت)  

XML [English Abstract] روش های رایج و نوین تشخیص آزمایشگاهی و شناسایی عوامل لیشمانیوز پوستی
ص. 350-366
چکیده (2522 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1467 دریافت)  

XML [English Abstract] آلودگی به انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم در دام های اهلی ایران : مرور سیستماتیک و متاآنالیز
ص. 367-375
چکیده (1979 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (803 دریافت)  

XML [English Abstract] مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا
ص. 376-392
چکیده (1547 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (537 دریافت)  


Export as: HTML | XML | RSS

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb